Přejít k obsahu


Pričiny ošibočnoj semantizacii russkich agnonimov nositelami jazyka

Citace:
VALOVA, L. Pričiny ošibočnoj semantizacii russkich agnonimov nositelami jazyka. In Izvestija Volgogradskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Volgograd: Volgogradskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2013. s. 174-177. ISBN: 978-5-9948-1149-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Reasons of Erroneous Semantization of Russian Agnonies by Native Speakers
Rok vydání: 2013
Místo konání: Volgograd
Název zdroje: Volgogradskij gosudarstvennyj techničeskij universitet
Autoři: Doc. Liudmila Valova CSc.
Abstrakt CZ: Stať se věnuje problematice chybné sémantizaci ruských agnonym rodilými mluvčími. Provedený lingvistický pokus umožňuje autorce učinit závěr o příčinách neodpovídající interpretaci lexikálního významu málo známého nebo neznámého slova.
Abstrakt EN: The article is devoted to a problem of f erroneous semantization of primordially Russian agnonies by native speakers. The made lingvistic experiment allows the author to draw a conclusion on the reasons of incorect interpretation a lexical valueof little-known or unfamiliar word.
Klíčová slova

Zpět

Patička