Přejít k obsahu


Psychologie práce v týmu

Citace:
JIŘINCOVÁ, B., MIŇHOVÁ, J. Psychologie práce v týmu. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012, 84 s. ISBN: 978-80-7435-192-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Psychology of teamwork
Rok vydání: 2012
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: PhDr. Božena Jiřincová , Doc. PhDr. Jana Miňhová CSc.
Abstrakt CZ: Studijní text je věnován otázkám pracovních týmů. Jsou zde vysvětleny rozdíly mezi pracovní skupinou a pracovním týmem, jsou popsány jednotlivé vývojové fáze týmu, jsou charakterizovány týmové role. Pozornost je věnována komunikaci v týmu a specifické úkoly vedoucího týmu. Závěrem jsou nastíněny možnosti teambuildingu.
Abstrakt EN: The study text deals with work teams questions. The author explains the differences between work group and work team, she also describes individual development phases of a team and she also characterizes team roles. The author draws the attention to the communication within the team and specific task of team leader. There are teambuilding options described in the end of the article.
Klíčová slova

Zpět

Patička