Přejít k obsahu


Vady prohlášení vlastníka a jejich právní následky podle NObčZ

Citace:
DVOŘÁK, T. Vady prohlášení vlastníka a jejich právní následky podle NObčZ. Soudní rozhledy, 2013, roč. 19, č. 11-12, s. 382-385. ISSN: 1211-4405
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Defects in the statement of the owner and their legal consequences according to new Civil Code
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává o nové právní úpravě právních a faktických vad prohlášení vlastníka podle nového občanského zákoníku. Zvláštní pozornost je zaměřena zejména na právní následky těchto vad. Nový občanský zákoník se v tomto směru zásadním způsobem odlišuje od staré právní úpravy vlastnictví bytů.
Abstrakt EN: This article discusses the new legislation about the legal and factual defects in the owner's declaration under the new Civil Code. Special attention is focused on the legal consequences of these defects. The new Civil Code in this respect fundamentally different from the old legislation of ownership flats.
Klíčová slova

Zpět

Patička