Přejít k obsahu


Občanský soudní řád

Citace:
SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R., BÍLÝ, M., HAMUĽÁKOVÁ, K., HRNČIŘÍK, V., HROMADA, M., KŘIVÁČKOVÁ, J., PŘIDAL, O., ŠÍMA, A. Občanský soudní řád. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2013, 1398 s. ISBN: 978-80-7400-506-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Code of civil procedure
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H. Beck
Autoři: JUDr. Karel Svoboda Ph.D. , JUDr. Petr Smolík Ph.D. , Mgr. Jiří Levý , JUDr. Renáta Šínová Ph.D. , Mgr. Martin Bílý , JUDr. Klára Hamuľáková Ph.D. , Mgr. Vít Hrnčiřík LL.M. , Mgr. Miroslav Hromada Ph.D. , JUDr. Jana Křiváčková , JUDr. Ondřej Přidal Ph.D. , JUDr. Alexander Šíma
Abstrakt CZ: Komentář občanského soudního řádu je Nakladatelstvím C. H. Beck vydáván v edici komentované zákony. Zabývá se civilním procesem sporným, neboť zohledňuje, že podle nové úpravy dochází s účinností od 1. 1. 2014 k oddělení zvláštních řízení soudních do samostatného zákona. Miroslav Hromada zpracoval části týkající se pravomoci a příslušnosti soudů, vyloučení soudců, předvolání, pořádkových opatření a lhůt. Dále se komplexně zabýval problematikou dokazování.
Abstrakt EN: Publication is the commentary of the Czech code of civil procedure and is published by C. H. Beck publisher in edition commented law. It deals with the civil contested process and reflects the separation of special types of processes ? so called uncontested. Miroslav Hromada prepared chapters concerning jurisdiction, bias of judges, summons, time etc. He completely described taking of evidences.
Klíčová slova

Zpět

Patička