Přejít k obsahu


Vliv excentricity na sílu působící na rotor asynchronního stroje

Citace:
ŠOBRA, J. Vliv excentricity na sílu působící na rotor asynchronního stroje. ZČU v Plzni : Západočeská univerzita, 2013. 15 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Eccentricity influence on the force acting on the induction machine's rotor
Rok vydání: 2013
Místo konání: ZČU v Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jan Šobra , Ing. Vladimír Kindl Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá působením sil ve vzduchové mezeře asynchronního stroje při nestejné vzduchové mezeře. Je proveden teoretický popis sil ve vzduchové mezeře respektující drážkování statoru i rotoru. Metodou konečných prvků je zjišťována celková velikost a směr síly působící na rotor stroje při různé excentricitě.
Abstrakt EN: The report deals with forces acting in the air gap of induction machine with unequal air gap. The theoretical air gap force description respecting both, the stator and the rotor slotting is performed. Total value and direction of the force acting on the rotor of the machine with different eccentricity is determined via Finite Element Method.
Klíčová slova

Zpět

Patička