Přejít k obsahu


Výzkum managementu vzdělávacích projektů a aplikace pro management škol

Citace:
EGER, L. Výzkum managementu vzdělávacích projektů a aplikace pro management škol. In II.mezinárodní konference školského managementu. Praha: 2013. s. 32-42. ISBN: 978-80-7290-696-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Research of Management of Educational Projects and its Application for School Management
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na řízení projektů ve vzdělávacích organizacích. Tým z Ekonomické fakulty ZČU v Plzni realizuje rozsáhlý výzkum s cílem popsat a analyzovat rizika vzdělávacích projektů. Příspěvek přináší informaci o výzkumu a dílčí výsledky ze dvou krajů České republiky včetně prvních závěrů pro management škol. Předpokládáme, že výstupy projektu obohatí teorii a praxi školského managementu v zaměření na řízení vzdělávacích projektů.
Abstrakt EN: The paper is focused on project management in educational organizations. Team of the Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen, carries out an extensive research aiming to describe and analyze risks of educational projects. The paper provides information on the research and partial results from two Czech regions, including the first conclusions for school management. We suppose that the outcomes of the projects will enrich the current theory and practice of school management focused on educational projects.
Klíčová slova

Zpět

Patička