Přejít k obsahu


Uzavírání smluv v rámci pracovněprávních vztahů ve světle nové právní úpravy podle zák.č. 89/2012 Sb. (NOZ)

Citace:
DITTRICH, M. Uzavírání smluv v rámci pracovněprávních vztahů ve světle nové právní úpravy podle zák.č. 89/2012 Sb. (NOZ). Býkov, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Michal Dittrich ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá právní úpravou nových specifik a techniky uzavírání smluv v rámci soukromoprávních vztahů po přijetí NOZ s ohledem na specifika pracovněprávních vztahů. Příspěvek je tudíž věnován odchylkám od právní úpravy zák. č. 40/1964 Sb.
Klíčová slova

Zpět

Patička