Přejít k obsahu


Únavové poškození ve sklo-epoxidových kompozitech

Citace:
BROŽ, P., ŠOLC, M. Únavové poškození ve sklo-epoxidových kompozitech. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví : sborník recenzovaných příspěvků konference. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 143-155. ISBN: 978-80-214-4777-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fatigue damage in glass/epoxy composites
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: VUT v Brně
Autoři: Doc. Ing. Petr Brož DrSc. , Ing. Martin Šolc
Abstrakt CZ: Odezva křížem vrstvených laminátů namáhaných opakovanými rázy nízkých rychlostí závisí při postupu poškození na počtu rázů. Růst parametru poškození i delaminace se projevují redukcí ohybové tuhosti materiálu a vznikem rázových kráterů. V experimentální metodice úlohy se uplatňují únavová rázová zkouška a měření poškození.
Abstrakt EN: When progressing damage, the response of cross ply laminates under repeated impacts depends on impact number. The relations for damage evolution are derived. The growth of damage parameter and delamination becomes evident by both reducing bending stiffness of material and developing impact craters. In experimental methodology, the fatigue impact test even damage measurements are applied.
Klíčová slova

Zpět

Patička