Přejít k obsahu


K pojetí institutů smlouvy a závazku v novém občanském zákoníku

Citace:
RABAN, P. K pojetí institutů smlouvy a závazku v novém občanském zákoníku. In Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha: TROAS, 2013. s. 28-29. ISBN: 978-80-904595-9-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The concept of institutes of contract and obligation in the new Civil Code
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: TROAS
Autoři: Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc.
Abstrakt CZ: Nový občanský zákoník vejde v účinnost od 1. 1. 2014. Zavádí řadu zcela nových pojmů či zcela nových pojetí dosavadních institutů. Doposud nebyly publikovány ani základní komentářové či učebnicové texty, které by posuny ve významu základních institutů tohoto kodexu zaznamenaly. Jedním z příkladů jsou i pojmy "závazek" a "smlouva", které zákon vymezuje, či spíše používá odlišně od dosavadních vžitých interpretací.
Abstrakt EN: The new Civil Code will come into effectiveness from January 1, 2014. It introduces an entirely new terms or entirely new concept of existing institutions. Have not yet been published basic commentary or textbook texts that would record shifts in meaning of basic institutions of the Code. One of the examples are the terms of "obligation" and "contract" which the law defines, or rather uses differently from the existing deep-rooted interpretations.
Klíčová slova

Zpět

Patička