Přejít k obsahu


The Analysis of Deductive Validity in Martin Le Maistre?s Tractatus consequentiarum

Citace:
HANKE, M. The Analysis of Deductive Validity in Martin Le Maistre?s Tractatus consequentiarum. American Catholic Philosophical Quarterly, 2014, roč. 88, č. 1, s. 29-46. ISSN: 1051-3558
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Analysis of Deductive Validity in Martin Le Maistre?s Tractatus consequentiarum
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Miroslav Hanke Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá pojmy pravdivosti, pravditele a zachování pravdivosti a jejich úloze v definování pojmu platnosti v Tractatus consequentiarum pozdně středověkého nominalistického autora Martina Le Maistra (1432-1481). Jeho traktát je z hlediska vlivů britské a pařížské logiky čtrnáctého století možno charakterizovat jako kritické přijetí starší logické tradice, konkrétně jako analýzu platnosti jakožto zachování pravdivostní hodnoty. Součástí této analýzy je rovněž zkoumání autoreferenčních kondicionálů, příčemž Le Maistre rozebírá autoreferenci z hlediska Bradwardinovy teorie implikovaného významu. Konečně, jeho analýza pojmu consequentia formalis představuje shrnutí vývoje dané diskuze ve čtrnáctém století a komparativní analýzu různých přístupů k pojmu formálnosti.
Abstrakt EN: The paper focuses on the concepts of truth, truth-making and truth-preservation and their role in defining deductive validity as analysed by the late-medieval nominalist scholar Martin Le Maistre (1432-1481) in his Tractatus consequentiarum. This treatise, examined from the point of view of fourteenth-century British and Parisian influences, can be characterised as a critical adoption of the previous logical tradition and as the analysis of validity in term of truth-preservation. Part of this analysis is a study of self-referential phenomena, in particular, of self-referential inferences which are addressed in terms of a Bradwardinian implicit-meaning analysis of self-reference by Le Maistre. Also, his analysis of consequentia formalis summarises the fourteenth-century development of the discussion and compares alternative approaches towards formality.
Klíčová slova

Zpět

Patička