Přejít k obsahu


Racionalita versus transcendence. Spor Hanse Alberta s moderními teology

Citace:
FUNDA, O. Racionalita versus transcendence. Spor Hanse Alberta s moderními teology. 1. vyd. Praha : Filosofia, 2013, 135 s. ISBN: 978-80-7007-399-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Rationality versus transcendence. The dispute between Hans Albert and modern theologians
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Filosofia
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: Autor uvádí na českou filosofickou scénu koncepci kritické racionality významného německého filosofa Hanse Alberta. Představuje postupně Albertovu kritiku předních moderních teologů dvacátého století (Rudolfa Bultmanna, Gerharda Ebelinga, Hanse Künga a Josepha Ratzingera). V závěru se Funda vůči Albertově kritice v některých bodech vymezuje. Jeho kniha je proto příspěvkem k polemice mezi ateismem a křesťanstvím, vedené na vysoké filosofické úrovni moderního teologického diskurzu.
Abstrakt EN: The author presents the concept of critical rationality that was brought to light by important German philosopher - Hans Albert. He gradually introduces Albert's critique of prominent modern theologians of the twentieth century; names like Rudolf Bultmann, Gerhard Ebeling, Hans Küng a Joseph Ratzinger. Funda defines himself towards Albert's critique at some points as you can see at the book's conclusion. His book therefore presents the contribution to controversies between atheism and Christianity that are led on advanced philosophical level of modern theological discourse.
Klíčová slova

Zpět

Patička