Přejít k obsahu


Mimesis a imitatio v Shakespearově poezii v kontextu alžbětinské poetiky

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Mimesis a imitatio v Shakespearově poezii v kontextu alžbětinské poetiky. Svět literatury, 2014, roč. 24, č. 50, s. 149-165. ISSN: 0862-8440
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mimesis and Imitatio in Shakespeare´s Poesy in the Context of Elizabethan Poetics
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie představí základní témata alžbětinské poetiky se zaměřením na soudobou reflexi antického mimetického konceptu. Představí relevantní aspekty Shakespearovy básnické tvorby, na jejichž základě bude konstruován Shakespearův náhled na poetiku v diskusi se stěžejními alžbětinskými úvahami o básnické tvorbě, zejm. Philipa Sidneyho a Edmunda Spensera, reagujících na antické koncepty (zejm. Aristotelés, Horatius).
Abstrakt EN: The study deals with the fundamental topics of Elizabethan poetics, namely the Elizabethan consideration of classical mimetic concept (particularly Aristotle and Horace). Shakespeare´s poetics will be clarified on the basis of the chosen aspects of his poesy (namely with the help of his Sonnets, Venus and Adonis, Lucrece and The Phoenix and Turtle) and in comparison with Elizabethan discussions about poetics (especially Philip Sidney and Edmund Spenser).
Klíčová slova

Zpět

Patička