Přejít k obsahu


Některé otázky rozhodčího řízení v pracovněprávních sporech

Citace:
HROMADA, M. Některé otázky rozhodčího řízení v pracovněprávních sporech. Plzeň, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek "Některé otázky rozhodčího řízení v pracovněprávních sporech" se zabývá řešením pracovněprávních sporů v rozhodčím řízení. Podle znění nového zákoníku práce již nejsou pracovněprávní spory z rozhodčího řízení vyloučeny, ovšem za podmínky, že předmět řízení má majetkovou hodnotu. Tento termín by měl být vykládán širším způsobem a zahrnovat i spory ohledně zajištění dluhu. Zvláštní pozornost zasluhuje i postavení zaměstnance jako účastníka rozhodčího řízení. Ten sice nemá podle zákona o rozhodčím řízení stejné postavení jako spotřebitel, ale není možné opomenout zásady pracovního práva, počítající obecně s ochranou zvláštního postavení zaměstnance.
Klíčová slova

Zpět

Patička