Přejít k obsahu


Geomatika pro střední školy

Citace:
HÁJEK, P., JEDLIČKA, K. Geomatika pro střední školy. Geografické rozhledy, 2013, roč. 23, č. 1, s. 6-7. ISSN: 1210-3004
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geomatics for secondary schools
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Pavel Hájek , Ing. Karel Jedlička PhD. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek seznamuje s oborem geomatika. V článku jsou popsány akce a činnosti populárně naučného charakteru, které mají za cíl ukázat aplikace geomatiky v každodenním životě, i vzdělávací akce, které rozšiřují znalosti a povědomí o tomto oboru. Tyto akce jsou využívány i v rámci výuky zeměpisně orientovaných předmětů na středních školách. Při těchto činnostech jsou mimo jiné využívány i modelové úlohy, jejichž příklady jsou zde uvedeny.
Abstrakt EN: This contribution acquaints with a field of Geomatics. The article describes actions and events, which are popular events for public and intend to show the applications of Geomatics in the everyday life. There are also educational events that enhance and extend the knowledge about this field. All these events are also used within a teaching of geographically oriented subjects in secondary schools. During these events are also used model examples, which are listed in here.
Klíčová slova

Zpět

Patička