Přejít k obsahu


"Mental´naja karta" na urokach russkogo jazyka

Citace:
PEŠKOVÁ, M. "Mental´naja karta" na urokach russkogo jazyka. In Cizí jazyky IX : Rusko: země - jazyk - kultura. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 44-50. ISBN: 978-80-261-0303-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: The "mental map" in foreign language lessons
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek se věnuje vysvětlení termínu "mentální mapa" a popisuje možnosti práce s takovou mapou na hodinách ruského (cizího) jazyka. Na základě vlasního výzkumu autorka definuje specifika "mentální mapy" Ruska u českých žáků.
Abstrakt EN: The article theoretically interprets the term "mental map" and it also describes the possibilities of practical work with the "mental map" for foreign language lessons. Based on the author´s own research the article analyzes how Czech students perceive and understand the "mental map" of Russia.
Klíčová slova

Zpět

Patička