Přejít k obsahu


Musculoskeletal shoulder model driven by motion capture data

Citace:
VALDMANOVÁ, L., KUBOVÝ, P. Musculoskeletal shoulder model driven by motion capture data. In Computational Mechanics 2013 : 29th conference with international participation. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0282-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Musculoskeletal shoulder model driven by motion capture data
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Linda Valdmanová , Ing. Petr Kubový
Abstrakt CZ: Hlavním cílem práce je validace modelu ramene s využitím reálných pohybových dat. Prezentovaný model je sestaven v programu AnyBody Modeling System (AnyBody Technology A/S). Kinematická data kloubu byla naměřena systémem Qualisys s využitím vysoce luminescenčních značek. Jednotlivé značky byly přilepeny na hrudník, paži, předloktí a ruku. Umístění snímaných značek bylo dáno standardy Mezinárodní biomechanické společnosti. Dobrovolník vykonával během měření řadu anatomických pohybů (abdukce, addukce, flexe, apod.) a pohyby každodenního života (pití kávy, plavání, česání, aj.). Takto získaná data byla použita pro řízení pohybu počítačového modelu ramene. S využitím programu AnyBody Modeling System byly vypočteny reakční síly v glenohumerálním kloubu. Tyto hodnoty pak byly srovnány s Bergmanovo databází. Validace ukazuje srovnatelné výsledku ve smyslu trendové analýzy.
Abstrakt EN: The aim of the work is to evaluate the performance of the shoulder model implemented in the software AnyBody Modeling System (AnyBody Technology A/S). Kinematic data of the healthy shoulder complex was recorded in Motion Capture Laboratory. The motion capture system Qualisys and high-visible skin markers were used. The markers were stick on the thorax, the arm, the forearm and the hand. The locations of the bony landmarks respect the standards of International Society of Biomechanics (ISB). The man was tasked to perform defined anatomical motions (such as forward flexion, abduction, etc.) as well as some Activities of Daily Living (such as combing, swimming, etc.). The motion data was recorded and afterwards input to shoulder musculoskeletal model available within the open repository of the software AnyBody Modeling System. Using this model the glenohumeral (GH) joint reaction forces were calculated. The GH loads generated during GH abduction to an angle 45, 90, 150 degrees and forward flexion to an angle 45, 90, 150 degrees were compared to the Bergmann dataset. The comparisons show acceptable agreement.
Klíčová slova

Zpět

Patička