Přejít k obsahu


Etika finančních trhů a právo

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Etika finančních trhů a právo. In Sborník z 6. mezinárodní vědecké konference Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní,o.p.s, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-7408-081-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ethics of Financial markets and Law
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola finanční a správní,o.p.s
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Finanční trh je neoddělitelnou součástí tržního mechanismu, jehož hlavní funkcí je zprostředkování pohybu volných finančních prostředků. Soustřeďuje se zde nabídka a poptávka po kapitálu a penězích. Finanční trh se člení především na trh peněžní a kapitálový. Kritériem pro členění je zde doba splatnosti obchodů a využívané nástroje. Peněžní trh je trhem krátkodobých peněz a půjček, jejichž splatnost nepřesahuje 1 rok. Kapitálový trh představuje obchody zahrnující střednědobé a dlouhodobé úvěry a majetkové závazky. Vhledem k šíři problematiky, bude stať tematicky zúžena na kapitálový trh. Z hlediska regulace a samoregulace kapitálových trhů je klíčové, jak a z jakého důvodu jednají subjekty tohoto trhu.
Abstrakt EN: The article deals with ethics and law in capital market in Czech republic. The author interested in regulation and self-regulation of it. Business in the capital market is governed by many laws and regulations. These standards are contained not only in domestic legislation, but also based on European Union law. However, in addition to regulation of the capital market works and self-regulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička