Přejít k obsahu


Zážitkový turismus jako možnost rozvoje venkova

Citace:
JANEČEK, P. Zážitkový turismus jako možnost rozvoje venkova. In Cestovní ruch do roku 2020 : Vize a příležitosti. Brno: Občanské sdružení Educom, 2013. s. 63-69. ISBN: 978-80-7392-201-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experience tourism as an option for rural development
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Občanské sdružení Educom
Autoři: Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá venkovským turismem a jeho možností rozvoje v 21. století s ohledem na jeho charakteristiky a prostředí, ve kterém je uskutečňován. V teoretické části je vysvětlen koncept venkovského a zážitkového cestovního ruchu. Tento článek se snaží obhájit turismus jako dobrý element rozvoje regionu. Je také zaměřeno na charakteristiky zážitkového turismu a jeho potenciálního praktického využití. Výsledek příspěvku ukazuje příklady dobré praxe, kde zážitkový turismus pomáhá při rozvoji aktivit malých a středních podniků v regionu.
Abstrakt EN: The paper deals with rural tourism and the posibility of development in the 21st century with regard to its characteristics and the environment in which it takes place. In the theoretical part of the paper explains the concepts of rural tourism and experience tourism. This paper tries to defend tourism as a good development element of the region. It also focuses on the characteristics of experience tourism and its potential practicing. The result of this paper is to show examples of good practice, where experience tourism helps to the development activities of small and medium enterprises in the region.
Klíčová slova

Zpět

Patička