Přejít k obsahu


Communication of the different cells in the bladder tissue as a dynamical system

Citace:
ROSENBERG, J., ČEPIČKA, J., BYRTUS, M. Communication of the different cells in the bladder tissue as a dynamical system. In 29th conference with international participation Computational Mechanics 2013 - Extended Abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 109-110. ISBN: 978-80-261-0282-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Communication of the different cells in the bladder tissue as a dynamical system
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Ing. Josef Rosenberg DrSc. , Ing. Jan Čepička Ph.D. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Komunikace různých typů buněk (zejména buněk hladkého svalu ,intersticiálních Cajalových buněk a buněk urothelia) je zodpovědná za chování celé dolní části močového traktu. V tomto příspěvku je uveden příslušný system 31 obyčejných diferenciálních rovnic. Hlavní cast je pak věnována analyze tohoto nelineárního dynamického system. Ukazuje se možnost takto vysvětlit různé patologické jevy.
Abstrakt EN: The communication of the different cells (mainly smooth muscle cells , interstitial cells of Cajal and urothelium cells) in the bladder tissue is responsible for the mechanical behaviour of the whole lower part of the urinary tract. In this contribution is introduced the corresponding computational system consisting from 31 ODEs. The main part is devoted to the analysis of this nonlinear autonomous dynamical system. It shows the possibility to explain the different pathological events.
Klíčová slova

Zpět

Patička