Přejít k obsahu


Experimental Study of Indentation Fracture Toughness in HVOF Sprayed Hardmetal Coatings

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., KAŠPAROVÁ, M. Experimental Study of Indentation Fracture Toughness in HVOF Sprayed Hardmetal Coatings. Engineering Fracture Mechanics, 2013, roč. 110, č. září, s. 468-476. ISSN: 0013-7944
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental Study of Indentation Fracture Toughness in HVOF Sprayed Hardmetal Coatings
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Michaela Kašparová
Abstrakt CZ: V práci je uvedena indentační lomová houževnatost HVOF stříkaných povlaků na bázi WC-12%Co, WC-17%Co, Cr3C2-25%NiCr, Cr3C2-25%CoNiCrAlY, WC-CrC-Ni, hodnocená pomocí Vickersovy indentační zkoušky za různých zatížení. Pro stanovení hodnoty KIC byl použity vztahy definované Chicotem. Bylo stanoveno zatížení, odpovídající přechodu mezi rlznými módy porušení. Využití vztahů navržených Chicotem odstranilo závislost výsledků na zatížení, na druhou stranu však ukázalo, že jeden ze základních předpokladů není plo HVOF povlaky platný.
Abstrakt EN: In this study, indentation fracture toughness in HVOF-sprayed WC-12%Co, WC-17%Co, Cr3C2-25%NiCr, Cr3C2-25%CoNiCrAlY and WC-CrC-7%Ni coatings was determined by the Vickers indentation test for various loads. Relations proposed by Chicot were used to calculate the value of KIc under conditions of the Palmqvist, intermediate and radial-median cracking modes. The loads for transition between the cracking modes were determined, and the potential for an intermediate cracking mode was demonstrated. The intermediate cracking mode equation proposed by Chicot successfully removed strong load dependence that was present in equations for Palmqvist and radial-median cracking mode. On the other hand, the substantial assumption of his equation was shown not to be valid for tough HVOF sprayed hardmetal coatings.
Klíčová slova

Zpět

Patička