Přejít k obsahu


Kompetenzorientierung im tschechischen und deutschen Kunstunterricht. Die kunstpädagogische Interpretation der Curriculardokumente der tschechischen und bayerischen Gymnasien

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Kompetenzorientierung im tschechischen und deutschen Kunstunterricht. Die kunstpädagogische Interpretation der Curriculardokumente der tschechischen und bayerischen Gymnasien. In Visual learning : Positionen im internationalen Vergleich. Oberhausen : ATHENA-Verlag, 2013, s. 284-300. ISBN: 978-3-89896-551-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Competence orientation in Czech and German art education. Interpretation of art education curriculum at the Czech and Bavarian grammar schools.
Rok vydání: 2013
Místo konání: Oberhausen
Název zdroje: ATHENA-Verlag
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Text je věnován komparaci realizovaných výstupů uměleckého vzdělávání českých a bavorských gymnázií. Možnosti naplňování očekávaných výstupů kurikulárních dokumentů jsou ověřovány v rámci terénního výzkumu a ilustrovány na základě výtvarných výstupů žáků.
Abstrakt EN: The text is dedicated to the comparison of realized results of art education at Czech and Bavaria gymnasiums. The possibilities of realizing anticipated results of curricular documents are verified within the framework of field research and they are illustrated on the basis of authentic student´s art works.
Klíčová slova

Zpět

Patička