Přejít k obsahu


Remix obrazů aneb globalizace, diverzita a interkulturní vzdělávání optikou německé oborové teorie, české pedagožky a vietnamského studenta

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V., HAJŠMANOVÁ, Z., DO, L. Remix obrazů aneb globalizace, diverzita a interkulturní vzdělávání optikou německé oborové teorie, české pedagožky a vietnamského studenta. Výtvarná výchova, 2013, roč. 53, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1210-3691
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Remix of images or globalization, diversity and intercultural education of German optics field theory by Czech pedagogue and Vietnamese student
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D. , Mgr. Zdeňka Hajšmanová , Bc. Long Do
Abstrakt CZ: Text představuje soudobý německý diskurz pedagogiky umění ve vztahu k interkulturnímu vzdělávání a zároveň výzkumnou sondu, zaměřenou na tematiku využití průřezového tématu českých RVP „Multikulturní výchovy“ ve vyučování výtvarné výchovy na vzorku plzeňských škol.
Abstrakt EN: The content of contribution is a presentation of contemporary German pedagogy of art in relation to intercultural education and at the same time use cross-cutting topic of Czech RVP (The General Educational Program) "Multicultural Education" in teaching of art education at the sample of Pilsner schools.
Klíčová slova

Zpět

Patička