Přejít k obsahu


Paradox Boltzmannova mozku

Citace:
SLOUP, O. Paradox Boltzmannova mozku. Kuděj, 2013, roč. 14, č. 1, s. 63-72. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Boltzmann Brain Paradox
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Ondřej Sloup ,
Abstrakt CZ: Jako jedno z možných východisek problému nízké entropie v raném vesmíru se nabízí skutečnost, že vysoká počáteční uspořádanost je následkem náhodné fluktuace vesmíru ve stavu tepelné rovnováhy. Nemožnost takového řešení souvisí s tím, že díky statistické povaze Druhého termodynamického zákona je mnohem pravděpodobnější, že náhodná fluktuace vytvoří jediný mozek volně levitující prostorem, spíše než vesmír skládající se z miliard galaxií. Je tomu tak proto, že nejpravděpodobnější fluktuací, vysvětlující vaše aktuální myšlenky, vzpomínky a emoce je tzv. Boltzmannův mozek, jehož neurony jsou náhodně nakonfigurovány do podoby, kterou má Váš vlastní mozek právě teď. Tato studie poukazuje na selhání Boltzmannova programu a v předkládá možná řešení nastíněného problému nízké entropie.
Abstrakt EN: One of the possible solutions to problem of a low entropy in the early universe lies in the fact that a high initial orderliness is the result of random fluctuations in the universe in a state of thermal equilibrium. Impossibility of such solution is related to the fact that due to statistical nature of the second law of thermodynamics is much more likely that random fluctuation creates a brain freely levitating in space, rather than the universe consisting of billions galaxies. It is because the most likely fluctuation that explains your current thoughts and memories is the so called Boltzmann brain whose neurons are randomly configured in the same format that has your own brain. This study points to the failure of Boltzmann?s program and presents possible solutions of the outlined low entropy problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička