Přejít k obsahu


Použití Costasovy smyčky pro BPSK demodulátor

Citace:
BROULÍM, P. Použití Costasovy smyčky pro BPSK demodulátor. In Elektrotechnika a informatika 2013. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 13-16. ISBN: 978-80-261-0232-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Using Costas loop for BPSK demodulator
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Broulím ,
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na demodulaci BPSK pomocí Costasovy smyčky. Je navržen BPSK demodulátor. Je provedena simulace navrženého řešení a to je implementováno do programovatelného pole Altera. Simulace a implementace je provedena v Matlab Simulink pomocí Altera DSP Builder Toolbox. Měření a výsledky jsou zhodnoceny.
Abstrakt EN: This paper is focused on the binary phase shift keying (BPSK) demodulator based on the Costas loop. The binary phase shift keying demodulator is designed. A simulation on the proposed desing is performed and this design is implemented in an Altera programmable device. The simulation and the implementation are performed in Matlab Simulink with Altera DSP Builder Toolbox. Measurements and results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička