Přejít k obsahu


Digital modulations design using Altera FPGA

Citace:
BROULÍM, P., LINHART, R., PAVLÍČEK, V. Digital modulations design using Altera FPGA. In 21st Telecommunications Forum TELFOR 2013 Proceedings of Papers. Bělehrad: IEEE, 2013. s. 628-631. ISBN: 978-1-4799-1419-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Digital modulations design using Altera FPGA
Rok vydání: 2013
Místo konání: Bělehrad
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Pavel Broulím , Ing. Richard Linhart Ph.D. , Ing. Vladimír Pavlíček Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá použitím programovatelného pole Altera pro číslicové modulace. Je navržen BPSK modulátor a demodulátor. Simulace navrženého řešení je provedena a návrh řešení je implementován v programovatelném poli. Simulace a implementace je provedena s efektem přenosového kanálu. Měření a výsledky jsou diskotovány.
Abstrakt EN: The paper is concerned with digital modulations design using an Altera programmable device. The binary phase shift keying (BPSK) modulator and the BPSK demodulator are designed. A simulation on the proposed design is performed and the design is implemented in the programmable device. The simulation and implementation are performed including an effect of transmission channel. Measurements and results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička