Přejít k obsahu


Art education contribution in the area of general education. Defining the sectional field competencies of the subject art and it's part on creating key competencies based on the Czech-German comparative research

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Art education contribution in the area of general education. Defining the sectional field competencies of the subject art and it's part on creating key competencies based on the Czech-German comparative research. In Current Trends in Educational Science and Practice I.. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012, s. 144-152. ISBN: 978-80-558-0176-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Art education contribution in the area of general education. Defining the sectional field competencies of the subject art and it's part on creating key competencies based on the Czech-German comparative research
Rok vydání: 2012
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Univerzita Konštantína Filozofa
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola vychází z realizovaného česko-německého výzkumu v oboru výtvarná pedagogika na gymnáziích. Je věnována tématu definování nástrojů mezinárodních srovnání, srovnání vzdělávacích cílů a obsahů různých zemí, kterými se stávají oborové kompetence. Cílem je přispět k vymezení a v rámci realizovaného výzkumu ověřit podíl oborových kompetencí na tvorbě klíčových kompetencí všeobecného vzdělávání.
Abstrakt EN: The contribution is derived from the realized Czech/German research of education at gymnasiums in the field of art. In the first place it devotes itself to the instruments of differently defined goals and contents of field education in both countries, being necessary to find for the purpose of comparison. It deals about categories of sectional field competencies. The contents of the contribution is limiting the share within the research framework of defined sectional field competencies for general education, too.
Klíčová slova

Zpět

Patička