Přejít k obsahu


Kompetenzorientierung im tschechischen und deutschen Kunstunterricht : Komparation der Bildungsinhalte

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Kompetenzorientierung im tschechischen und deutschen Kunstunterricht : Komparation der Bildungsinhalte. BDK Mitteilungen, 2012, roč. 48, č. 1, s. 27-30. ISSN: 0005-2981
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Competence orientation in Czech and German art education : comparation of educational content
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o nové orientaci vzdělávacích cílů – zaměření na dosahování kompetencí v rámci oboru výtvarná výchova. Referuje o výsledcích realizovaného výzkumného šetření v praxi českých a bavorských gymnázií.
Abstrakt EN: The article deals about new orientation of educational goals – focus at competencies reaching within the framework of subject art education. It presents the results of realized research in Czech and Bavarian gymnasiums´ practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička