Přejít k obsahu


Industrial Engineering in the Non-Manufacturing Processes

Citace:
JANUŠKA, M., ŠŤASTNÁ, L. Industrial Engineering in the Non-Manufacturing Processes. In Proceedings of The 22nd International Business Information Management Association Conference. neuveden: International Business Information Management Association (IBIMA), 2013. s. 747-766. ISBN: 978-0-9860419-1-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Industrial Engineering in the Non-Manufacturing Processes
Rok vydání: 2013
Místo konání: neuveden
Název zdroje: International Business Information Management Association (IBIMA)
Autoři: Ing. Martin Januška Ph.D. , Ing. Lucie Šťastná ,
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává o využití metod průmyslového inženýrství v nevýrobních procesech. V článku je provedeno porovnání využívání metod průmyslového inženýrství v nevýrobních a výrobních procesech. Možnosti zavadění průmyslového inženýrství do nevýrobních procesů a příklady metod, které již byli v těchto procesech implementovány. Cílem článku je ukázat jak nevýrobní procesy v současné době zaostávají za procesy výrobními. Tento nedostatek má zásadní dopad na společnosti, jejich náklady a efektivitu.
Abstrakt EN: This paper discusses the use of the Industrial Engineering methods in the non-manufacturing processes. The presented paper deals with a comparison of the use of the Industrial Engineering methods in the nonmanufacturing and manufacturing processes. Furthermore, the paper describes the possibilities of the Industrial Engineering usage in the non-manufacturing processes and examples of the methods that have already been deployed in these processes. The aim of the paper is to show how the non-manufacturing processes currently lag behind the manufacturing processes. This deficiency has a major impact on enterprises, namely on their costs and effectiveness.
Klíčová slova

Zpět

Patička