Přejít k obsahu


Payday Loan Trap Modeling Using System Dynamics Archetypes

Citace:
ŠPICAR, R., JANUŠKA, M. Payday Loan Trap Modeling Using System Dynamics Archetypes. In Proceedings of The 22nd International Business Information Management Association Conference. Neuveden: International Business Information Management Association (IBIMA), 2013. s. 963-972. ISBN: 978-0-9860419-1-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Payday Loan Trap Modeling Using System Dynamics Archetypes
Rok vydání: 2013
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: International Business Information Management Association (IBIMA)
Autoři: Ing. Radim Špicar , Ing. Martin Januška Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento příspěvek využívá systémovou dynamiku pro popis a analýzu problém dluhové pasti. Jeho cílem je popsat tento systém sestrojením casual loop diagramu a stock and flow diagramu pro konkrétní příklad a provedením simulací s různými vstupními parametry. Výsledky podporují teorii, že v systémovém archetypu "závislost" existuje limitovaný čas k jednání, než se fundamentální řešení stane neefektivním. Příspěvek dále diskutuje implikace výsledků simulace v business světě.
Abstrakt EN: This paper focuses on using system dynamics to describe and analyze the problem of a payday loan trap. Its aim is to describe the system by constructing a casual loop diagram and a stock and flow diagram for the given example and by running simulations with varying input parameters. The findings support the theory that there is a limited time available to act in an ?addiction? system archetype before the fundamental solution becomes ineffective. Furthermore, the paper discusses the implications of the simulation results for the business world.
Klíčová slova

Zpět

Patička