Přejít k obsahu


Realismus a jazyk - recept podle Sellarse

Citace:
DACH, S. Realismus a jazyk - recept podle Sellarse. Organon F, 2014, roč. 21, č. Supplementary Issue 1, s. 5-19. ISSN: 1335-0668
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Realism and Language - the Sellarsian Recipe
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Stefanie Dach
Abstrakt CZ: Wilfrid Sellars ve svém systému spojuje teze, které jsou často považovány za nekomptabilní nebo alespoň ve vzájemném napětí. Jedná se naúříklad o jeho holistický přístup k jazyce a poznání na jedné straně a jeho realismu na druhé straně. Ve své studii nejdříve analyzují toto napětí a poté přestavím několik kroků, tj. odmítnutí sémantických relací, picturing a obhajobu realismu, které nám mohou pomoci ho zmírnit. V poslední části studie odkrýji nová napětí v Sellarsově řešení. Identifikuji možný nesoulad mezi jeho kantovským a jeho naturalistickým přístupem ke kauzalitě i mezi jeho dvěmi pojetími jazyka. Obhajuji názor, že tyto nové otázky nám přinášejí zajímavější přístup k původnímu problému.
Abstrakt EN: Wilfrid Sellars' philosophical system joins issues that have often been regarded as incompatible or at least in mutual tension. Two of these are his holistic approach to language and knowledge on the one hand and his realism on the other hand. In my paper I will first outline this tension and then present a number of steps, including the rejection of semantic relations, picturing and the defense of realism, which can help us to accommodate it. I will highlight the payoff of these steps for the question to be solved. In the last part of the paper I will detect new and more refined tensions revealed by Sellars' solution. I identify possible dissonances between his Kantian and his naturalist treatment of causality as well as between his two ways of conceiving of language arguing that these new questions furnish a more interesting approach to our initial problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička