Přejít k obsahu


Optimalizace návrhu LDPC opravných kódů

Citace:
BROULÍM, J. Optimalizace návrhu LDPC opravných kódů. In Elektrotechnika a informatika 2013. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 9-12. ISBN: 978-80-261-0232-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of LDPC code design
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Broulím ,
Abstrakt CZ: Článek sumarizuje současné výsledky simulací v problematice optimalizace LDPC opravných kódů pomocí genetických algoritmů. Vyhodnoceny jsou data ze statistického experimentu pro kódy o délce 128 a 512 bitů.
Abstrakt EN: The paper summarizes current results from LDPC code optimization using genetic algorithms. Two lengths of a codeword were chosen - 128 and 512 bits. Results from a statistical experiment after ten generations of the optimization are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička