Přejít k obsahu


Dynamical analysis of an impact-forming machine

Citace:
DYK, Š., BYRTUS, M. Dynamical analysis of an impact-forming machine. In Computational Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 23-24. ISBN: 978-80-261-0282-3 , ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamical analysis of an impact-forming machine
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Štěpán Dyk , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá dynamikou vibrolisu, zařízením pro výrobu betonových prefabrikátů jako např. zámková dlažba, tvárnice, betonové trubky, atd. Kvalita betonového výrobku závisí na procesu zhutnění, jež je ovlivněno provozními parametry vibrolisu. Ukazuje se, že důležitými provozními parametry je tuhost silentbloků podpírajících vibrační stůl s budičem a další. Na tomto základě byl odvozen matematický model popisující typické rázové pohyby ve formě silně nelineárních ODR druhého řádu. Byla provedena dynamická analýza stroje a parametrické studie k maximalizaci síly přenášené na formu s betonovou směsí s cílem urychlit proces formování. K simulacím a analýze systému byly použity numerické simulace v časové oblasti.
Abstrakt EN: The paper deals with dynamics of an impact-forming machine which is a device for making concrete prefabricated products like pavers, bricks, tubes, etc. The quality of concrete product depends on proper molding process. The modling is highly influenced by many factors and paramters of the forming machine. Particular operation of such a device shows that one of the important operation parametres is the stiffness of silent-blocks carrying the vibrating table with exciters and others. Based on that, mathematical model of the system with typical vibro-impact motions is derived in the form of system of nonlinear (non-smooth) 2nd order ordinary differential equations. The dynamic analysis and parametric study of the device is performed to maximize force transmitted to the form with concrete mixture to speed up and improve the formig process. To simulate and analyze the system, numerical simulations in the time domain are performed.
Klíčová slova

Zpět

Patička