Přejít k obsahu


Redukce matematických modelů převodových soustav s rázy v ozubení

Citace:
DYK, Š., BYRTUS, M. Redukce matematických modelů převodových soustav s rázy v ozubení. In SVK FAV 2013 -magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0238-0 , ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reduction of mathematical models of gear systems with impact motions
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Štěpán Dyk , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na matematické modely převodových ústrojí a jejich následnou redukci za účelem snížení počtu stupňů volnosti při přibližném zachování požadovaných vlastností modelu. Je ukázán matematický model převodovky s rázy v ozubení, na němž jsou následně demonstrovány různé druhy redukce zohledňující tvary kmitu s dominantní deformací ozubení. Formou bifurkačních diagramů je sledováno kvalitativní zachování charakteru kmitání.
Abstrakt EN: The paper deals with mathematical modeling of gear systems and its reduction which helps to decrease number of DOF with approximate conservation of concrete properties of the model. In the paper, mathematical model of gearbox with impact motions in gearing is shown and different method of reduction are used which consider eigenshapes with dominant gear mesh deformation. Using bifurcation diagrams, qualitative conservation of vibration character is shown.
Klíčová slova

Zpět

Patička