Přejít k obsahu


Odborný německý jazyk zahraničního obchodu z hlediska frazeologie

Citace:
HÖPPNEROVÁ, V. Odborný německý jazyk zahraničního obchodu z hlediska frazeologie. Acta Oeconomica Pragensia, 2013, roč. 21, č. 5, s. 82-92. ISSN: 0572-3043
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Phraseology of the professional german language of foreign trade
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. PhDr. Věra Höppnerová DrSc.
Abstrakt CZ: Nejen obchodní korespondence, ale jazyk zahraničního obchodu jako celku je bohatý na různé typy frazeologických jevů. Článek se zabývá nejpoužívanějšími podstatnými jmény , verbálními a adverbiálními strukturami, frázemi a větami, specifickými pro obchodní korespondenci a slovními spojeními v oblasti odborného jazyka. Věděl, jak spolu výrazy , specifické fráze a celé věty souvisí, je nesmírně důležité .
Abstrakt EN: Not only business correspondence, but the language of foreign trade as a whole is rich in various types of phraseological phenomena. The article deals with the most common noun, verbal and adverbial structures, phrases and sentences specific to business correspondence and collocations in the field of professional language, knowing how terms, specific phrases and whole sentences may be linked is of paramount importance.
Klíčová slova

Zpět

Patička