Přejít k obsahu


Zur morphologisch-syntaktischen Charakteristik der Handelskorrespondenz

Citace:
HÖPPNEROVÁ, V. Zur morphologisch-syntaktischen Charakteristik der Handelskorrespondenz. International Journal Specialized Communication, 2013, roč. 35, č. 3-4, s. 118-139. ISSN: 1017-3285
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Morphological and syntactic phenomena of German business corerspondence
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. PhDr. Věra Höppnerová DrSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá morfologicko-syntaktickými jevy německé obchodní korespondence . Zjištěné jevy jsou kvantifikovány; jsou zkoumány důvody jejich častého nebo méně častého výskytu v obchodní korespondenci a jejich účelu. Výsledky jsou zkoumány v kontrastu s používáním těchto jevů s českou obchodní korespondencí.
Abstrakt EN: The article deals with morphological and syntactic phenomena of German business correspondence. The surveyd phenomena are quantified, the reasons of their frequent or less frequent occurrence in business correspondence and their purpose are examined. The results are contrasted to usage patterns in Czech business correspondence.
Klíčová slova

Zpět

Patička