Přejít k obsahu


Konventionalisierte Routineformeln

Citace:
HÖPPNEROVÁ, V. Konventionalisierte Routineformeln. In Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften : Linguistik : Akten der Olmützer Tagung des Germanistenverbandes der Tschechischen Republik, 17.-18. Mai 2012, Kunstzentrum der Palacký-Universität Olomouc. Brno: Tribun EU, 2013. s. 21-29. ISBN: 978-80-263-0376-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Conversational routines
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU
Autoři: Prof. PhDr. Věra Höppnerová DrSc.
Abstrakt CZ: Konvenční rutinní formule jsou standardizované výrazy, které se používají v různých situacích každodenní situace. Pro výuku cizího jazyka je velice důležité, se tyto výrazy naučit a umět je adekvátně používat. Rutinní formule jsou popisovány z hlediska sémantiky, syntaxe a jejich komunikativní funkce. Zároveň jsou v článku i porovnány formule, které se používají v češtině i v němčině a to jak z hlediska gramatického, tak i lexikálního.
Abstrakt EN: Conversational routines are standardized expressions used in different siuations of everyday spoken communication. For learning a foreign language it is very important to learn to use such routines and expressions, which are adequate and expected in a certain typ of situation. The conversational routines are described concerning their semantics and syntax and their communicative funtion. At the end the Czech and Geman conversational routines are compared concerning their grammar structure and lexical components.
Klíčová slova

Zpět

Patička