Přejít k obsahu


Kvalita zdravotní péče jako jeden z reformních kroků systémů zdravotnictví

Citace:
HEJDUKOVÁ, P. Kvalita zdravotní péče jako jeden z reformních kroků systémů zdravotnictví. Trendy v podnikání, 2013, roč. 3, č. 3, s. 90-97. ISSN: 1805-0603
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Quality of Health Care as Part of the Health System Reform
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková Ph.D.
Abstrakt CZ: Stávající reformy zdravotnictví ve všech vyspělých zemích zahrnují management kvality zdravotní péče. Příspěvek chce poukázat na definování, zavádění a hodnocení kvality zdravotní péče v rámci EU a implementaci zdravotní politiky v rámci evropských zemích. Článek popisuje kritické vztahy v kontextu zlepšování kvality zdravotní péče a procesy řízení kvality zdravotní péče a jejího zlepšování. Cílem příspěvku je představení potřeby, zavádění a hodnocení kvality ve zdravotnictví a porovnání výsledky řízení kvality ve zdravotnictví hodnocené společností Health Consumer Powerhouse.
Abstrakt EN: Current health reform in all developed countries included management of health care quality. This paper wants to point out the definition, implementation and evaluation of quality in the EU and implementation of health policies in european countries. This paper describes the critical relations in the context of improving the quality of health care, cyclical process of building quality in the health care and evaluates the quality of health care. Aim of this paper is to present needs, implementation and evaluation of quality in health care, and compared results of quality management in healthcare rated by the Health Consumer Powerhouse.
Klíčová slova

Zpět

Patička