Přejít k obsahu


Tavení elektricky nevodivých materiálů elektromagnetickou indukcí ve studeném kelímku

Citace:
JIŘINEC, S. Tavení elektricky nevodivých materiálů elektromagnetickou indukcí ve studeném kelímku. In Elektrotechnika a informatika 2013. Část 3., Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 5-8. ISBN: 978-80-261-0234-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Melting of electrically non-conductive materials by electromagnetic induction in a cold crucibles
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Stanislav Jiřinec ,
Abstrakt CZ: Tento článek je zaměřen na tavení elektricky nevodivých materiálů ve studeném kelímku. První část je věnována principu tavení ve studeném kelímku a popisuje dvě konstrukční uspořádání. Další část je zaměřena na numerické modely tavení elektricky nevodivých materiálů ve studeném kelímku.
Abstrakt EN: This paper is focused on melting of non-conductive materials in cold crucible. The first part is devoted to the principle of melting in cold crucibles and describes two construction solutions. The next part is focused on numerical models of melting non-conductive materials in cold crucibles.
Klíčová slova

Zpět

Patička