Přejít k obsahu


O programu Maxima

Citace:
HONZÍK, L. O programu Maxima. In Informačný vek modifikuje metódy a formy vyučovania matematiky. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2013. s. 42-47. ISBN: 978-80-554-0704-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On programme Maxima
Rok vydání: 2013
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Žilinská univerzita v Žiline
Autoři: Mgr. Lukáš Honzík Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V současné době se učitelé při práci již téměř neobejdou bez počítače a spolu s tím je pro ně nezbytné zvládnout i příslušné programové vybavení. V případě výuky dynamické geometrie je zde poměrně velká nabídka programů dostupných zadarmo, naproti tomu u programů počítačové algebry je situace o něco složitější. Představme si tedy jeden z volně dostupných programů počítačové algebry s názvem Maxima, který může být poměrně užitečným pomocníkem, ačkoliv se nemůže měřit s podobnými programy komerčními.
Abstrakt EN: Since teachers get used to use computers in their math classes, it becomes almost necessary for them to handle some computer programmes that are useful in teaching process. There are quite a lot of dynamic geometry programmes to choose from but much less computer algebra systems (CAS) that can be used for free. Let us introduce one of the free programmes of computer algebra ? Maxima which can be very helpful although it cannot match with any commercial CAS.
Klíčová slova

Zpět

Patička