Přejít k obsahu


Sexuální výchova v přípravě studentů učitelství mateřských škol

Citace:
ČÁBALOVÁ, D. Sexuální výchova v přípravě studentů učitelství mateřských škol. In Pregraduální vzdělávání učitelů mateřských škol jako dialog mezi teorií a praxí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, s. 87-95.
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Dagmar Čábalová Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku je stručně analyzován jeden z možných přístupů v koncipování sexuální výchovy předškolním vzdělávání a v přípravě studentů učitelství pro mateřské školy. Tento přístup zdůrazňuje sexuální výchovu v kontextu výchovy ke zdraví na MŠ a také sexuální výchovu jako samostatnou disciplínu v pregraduální přípravě předškolních pedagogů. Koncepce sexuální výchovy respektuje vzdělávací oblasti RVP PV a kognitiv-ní, emocionální a sociální rovinu sexuální výchovy ve smyslu bio-psycho-sociálně-duchovního pojetí zdraví. Příspěvek doplňuje ukázka vybraného tématu ze sexuální výchovy předškolního vzdělávání.
Klíčová slova

Zpět

Patička