Přejít k obsahu


Rezultant polynomů

Citace:
HORA, J. Rezultant polynomů. In Informačný vek modifikuje metódy a formy vyučovania matematiky. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2013. s. 48-51. ISBN: 978-80-554-0704-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Resultant of Polynomials
Rok vydání: 2013
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Žilinská univerzita v Žilině
Autoři: Doc. RNDr. Jaroslav Hora CSc. ,
Abstrakt CZ: Tento článek obsahuje motivační problém, týkající se pojmu rezultantu a pojednává o jeho užití při řešení soustav algebraických rovnic.
Abstrakt EN: The article contains a motivating problém that introduces a concept of a resultant and deals with its use in solving systems of algebraic equations.
Klíčová slova

Zpět

Patička