Přejít k obsahu


Simulátor kolejových vozidel

Citace:
KŘIVKA, J., ELIS, L., ŽAHOUR, J. Simulátor kolejových vozidel. In Elektrotechnika a informatika 2013. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 49-52. ISBN: 978-80-261-0232-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Rail vehicles simulator
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jindřich Křivka , Ing. Luděk Elis , Ing. Jiří Žahour ,
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá popisem hardwarového řešení simulátoru železničních vozidel. Tento simulátor představuje významnou inovaci v ověřování bezpečnostních řídicích algoritmů drážní dopravy, protože umožňuje simulovat dopravu na železnici s reálnými vozidly v podobě modelů. Simulátor je zaměřen na přímý vstup lidského faktoru do systému řízení dopravy za pomoci vlakové kabiny. Systém tvoří: koleje, poziční balízy, staniční jednotky, drážní vozidla, vlaková kabina a zabezpečovací aplikace. Komunikace mezi jednotlivými prvky systému je realizována bezdrátově. Simulátor byl otestován a je funkční.
Abstrakt EN: The goal of this paper is to describe the hardware for a rail vehicles simulator. The simulator was developed for verification of the reliability of railway safety algorithms for direct access of the human factor. The simulator consists of: rails, position balises, station units, rail vehicles, a train cabin and a safety application, which is verified. Communication between the elements of the system is based on wireless transmissions. The hardware withstood well during testing by randomly selected people. It fully meets the requirements of the system.
Klíčová slova

Zpět

Patička