Přejít k obsahu


DYNAMIC ANALYSIS OF VIBRO-IMPACT GEAR DRIVE SYSTEM

Citace:
DYK, Š., BYRTUS, M. DYNAMIC ANALYSIS OF VIBRO-IMPACT GEAR DRIVE SYSTEM. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, 2013, roč. 59, č. 1, s. 7-12. ISSN: 1210-0471
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: DYNAMIC ANALYSIS OF VIBRO-IMPACT GEAR DRIVE SYSTEM
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Autoři: Ing. Štěpán Dyk , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Mechanické soustavy s rázy představují významnou třídu mechanických zařízení. Kmitání doprovázené rázy je většinou chápáno jako nežádoucí jev. Nicméně, rázové pohyby mohou mít i pozitivní vliv (vibrační lisy, kladiva, rázové lisy, atd.). Příspěvek prezentuje metodiku modelování mechanických soustav s kontakty respektující rázy. Takové systémy jsou popsány nehladkými matematickými modely, k jejichž řešení je třeba využít odpovídající numerické metody. Metodiky je testována na jednostupňovém převodovém soustrojí.
Abstrakt EN: The mechanical systems with impact motion introduce a significant class of mechanical devices. Impact oscillations are usually perceived as undesirable and harmful dynamic phenomena. However, the impact motions can have positive effects (impact forming machines, drop hammers, impact presses, etc.). The contribution presents a methodology of modelling of mechanical systems with contacts which include possibilites of impacts. Such systems are described by non-smooth mathematical models, and specific numerical strategies have to be employed to solve them (smoothing method, switch method, event driven method). The methodology will be tested on a simplified model of test single-stage transmission.
Klíčová slova

Zpět

Patička