Přejít k obsahu


Modelování regulovatelných distribuovaných generátorů se spolehlivostně predikovatelným příkonem

Citace:
DVORSKÝ, E., RAKOVÁ, L. Modelování regulovatelných distribuovaných generátorů se spolehlivostně predikovatelným příkonem. In Simulace a dynamické modelování procesů a systémů v energetice - nástroje pro optimalizaci a efektivnost řízení elektrosoustav. Praha: EGÚ Praha Engineering, 2013. s. 1-13. ISBN: 978-80-87774-09-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modeling of Controllable Distributed Generators Reliability Predictable Power Input
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: EGÚ Praha Engineering
Autoři: Doc. Ing. Emil Dvorský CSc. , Ing. Lenka Raková ,
Abstrakt CZ: Při stále narůstajícím počtu DG pracujících s obnovitelnými zdroji energie (OZE), u nichž je obtížná regulace ze strany primárního zdroje, je problematika nutnosti přizpůsobování výstupního výkonu zdrojů podle požadavků spotřeby stále aktuálnější. Podíl decentralizovaných zdrojů připojených do distribuční soustavy na hladině nízkého napětí může mít pozitivní i negativní dopad na provoz nadřazené elektrizační soustavy. Negativní vliv na kvalitu a spolehlivost dodávané elektrické energie mají zejména fotovoltaické a větrné generátory. Důvody pro omezení používání DG jsou založeny na skutečnosti že poskytují nestabilní výrobu elektřiny, způsobují zpětné vlivy na napájecí síť, přetěžování vedení.
Abstrakt EN: With the ever increasing number of DG working with renewable energy sources (RES), where it is difficult to control from the primary source, is having problems adapting output power sources according to the requirements of consumption is still topical. Share decentralized sources connected to the grid at low voltage levels can have a positive or negative impact on the operation of the superior power system. Negative impact on the quality and reliability of electricity supplied to particular photovoltaic and wind generators. The reasons for limiting the use of DG are based on the fact that they provide an unstable electricity generation, causing feedback effects on the supply network, congestion management.
Klíčová slova

Zpět

Patička