Přejít k obsahu


Mimesis a imitatio v Shakespearově poezii v kontextu alžbětinské poetiky (příspěvek k dějinám poetiky)

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Mimesis a imitatio v Shakespearově poezii v kontextu alžbětinské poetiky (příspěvek k dějinám poetiky). Sedláčkova 19, Plzeň, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek představí základní témata alžbětinské poetiky se zaměřením na soudobou reflexi antického mimetického konceptu. Představí relevantní aspekty Shakespearovy básnické tvorby, na jejichž základě bude konstruován Shakespearův náhled na poetiku v diskusi se stěžejními alžbětinskými úvahami o básnické tvorbě, zejm. Philipa Sidneyho a Edmunda Spensera, reagujících na antické koncepty (zejm. Aristotelés, Horatius).
Klíčová slova

Zpět

Patička