Přejít k obsahu


Antibacterial Cr-Cu-O thin films prepared by reactive magnetron sputtering

Citace:
BLAŽEK, J., ČERSTVÝ, R., MUSIL, J., ZUZJAKOVÁ, Š., FAJFRLÍK, K. Antibacterial Cr-Cu-O thin films prepared by reactive magnetron sputtering. Paříž, Francie, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Antibacterial Cr-Cu-O thin films prepared by reactive magnetron sputtering
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Jakub Blažek , Ing. Radomír Čerstvý , Prof. Ing. Jindřich Musil DrSc. , Ing. Šárka Zuzjaková , Karel Fajfrlík
Abstrakt CZ: Práce se zabývá (i) vytvářením tenkých antibakteriálních vrstev na bázi Cr-Cu-O metodou reaktivního magnetronového naprašování a (ii) vlivem obsahu Cu ve vrstvách a žíhací teploty na jejich strukturu, fázové složení, antibakteriální a mechanické vlastnosti. Bylo zjištěno, že (1) obsah Cu ve vrstvách významně ovlivňuje jejich antibakteriální efektivitu proti bakteriím E. Coli, (2) 100 % antibakteriální efekt je dosažen po 3 hodinách v případě, že vrstvy obsahují >=15 at.% Cu, (3) vrstvy Cr-Cu-O s vysokým obsahem Cu (>=15 at.%) jsou amorfní a vykazují vysokou antibakteriální efektivitu jak za denního světla tak ve tmě. Amorfní vrstvy na bázi Cr-Cu-O mají následující mechanické vlastnosti: tvrdost H=4 GPa, efektivní Youngův modul E*=80 GPa a elastickou vratnost We=35%. Tyto vlastnosti jsou vhodné pro ochranné povlaky.
Abstrakt EN: The paper reports on (i) the formation of antibacterial Cr-Cu-O thin films by reactive magnetron sputtering and (ii) the effect of Cu content and thermal annealing on their structure, phase composition, antibacterial activity and mechanical properties. It was found that (1) the content of Cu in the Cr-Cu-O film strongly influences its antibacterial activity, (2) 100 % killing of E. Coli bacteria is achieved on the surface of Cr-Cu-O film with Cu content >=15 at.% after 3 hours, (3) the Cr-Cu-O films with high (>=15 at. %) Cu content are X-ray amorphous and effectively kill E. coli bacteria both in the daylight and in the dark and (4) these X-ray amorphous Cr-Cu-O films exhibit the following mechanical properties: the hardness H=4 GPa, the effective Young's modulus E*=80 GPa and elastic recovery We=35%; these mechanical properties are suitable for protective surfaces.
Klíčová slova

Zpět

Patička