Přejít k obsahu


Jednotka jako předmět vlastnického práva podle zákona č. 72/1994 Sb. a podle nového občanského zákoníku

Citace:
DVOŘÁK, T. Jednotka jako předmět vlastnického práva podle zákona č. 72/1994 Sb. a podle nového občanského zákoníku. Praha, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Předmětný referát z mezinárodní vědecké konference se zabývá právní úpravou jednotky jakožto zvláštního druhu nemovitosti podle zákona č. 72/1994 Sb. kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé další zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, který byl účinný v období 1.5.1994 - 31.12.2013, a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1.1.2014. Přitom s zvláštní důraz klade jednak na postižení právní povahy a podstaty jednotky, jednak na rozbor otázky, jaké jsou rozdíly mezi těmito dvěma typy jednotek.
Klíčová slova

Zpět

Patička