Přejít k obsahu


Ti/Al Multilayer Coating Releasing Heat During Slow Thermal Annealing

Citace:
STUPKA, P., MUSIL, J., ZUZJAKOVÁ, Š., ČERSTVÝ, R., ZEMAN, P. Ti/Al Multilayer Coating Releasing Heat During Slow Thermal Annealing. San Diego, USA, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ti/Al Multilayer Coating Releasing Heat During Slow Thermal Annealing
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Petr Stupka , Prof. Ing. Jindřich Musil DrSc. , Ing. Šárka Zuzjaková , Ing. Radomír Čerstvý , Doc. Ing. Petr Zeman Ph.D.
Abstrakt CZ: Přednáška se týká multivrstev Ti/Al, které jsou složeny z mnoha vrstev Ti a Al s tloušťkou dvojvrstvy L v rozsahu od 2 do 172 nm. Detailně byl zkoumán vliv L na teplotu Thr, při které dojde k uvolnění exotermického reakčního tepla mezi Ti a Al vyvolaného teplotním ohřevem. Bylo zjištěno, že (i) s poklesem L od 2000 do 17 nm klesá teplota Thr od ~600 do 390 °C, (ii) pro L <= 12 nm leží Thr mezi ~500 a ~600 °C, (iii) multivrstvy s L <= 12 nm vykazují vyšší teplotu Thr oproti multivrstvám s L ~20 nm a (iv) vrstva s L = 2 nm má difuzní mikrostrukturu. Získané výsledky naznačují, že pro uvolnění tepla za nejnižší teploty Thr jsou optimální multivrstvy s L mezi ~17 to ~21 nm. Dále je uveden vliv tloušťky dvojvrstvy na mechanické vlastnosti multivrstev Ti/Al.
Abstrakt EN: The paper reports on sputtered Ti/Al multilayer coatings composed of many Al and Ti bilayers with a bilayer period L ranging from 2 to 172 nm. The effect of L on a temperature Thr at which the heat is released during an exothermic reaction between Al and Ti initiated by thermal annealing is investigated in detail. It was found that (i) the temperature Thr decreases from ~600 to 390 °C with L decreasing from 2000 to 17 nm, (ii) Thr of multilayer coatings with L <= 12 nm ranges from ~500 to ~600 °C, (iii) the multilayer coatings with L <= 12 nm exhibit higher value Thr compared with that of the multilayer coatings with L ~20 nm and (iv) the multilayer coating with L = 2 nm exhibit a diffusive microstructure. Obtained results suggest that the multilayer coatings with L ranging from ~17 to ~21 nm are optimal for the heat release at the lowest value of temperature Thr. The evolution of mechanical properties of the Ti/Al multilayer coating with decreasing bilayer period L is also given.
Klíčová slova

Zpět

Patička