Přejít k obsahu


Comparison of the predetermined time systems MTM-1 and BasicMOST in assembly production

Citace:
BUREŠ, M., PIVODOVÁ, P. Comparison of the predetermined time systems MTM-1 and BasicMOST in assembly production. In International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2013). Singapore: Meeting Matters International, 2013. s. 49-53. ISBN: 978-1-4799-0985-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of the predetermined time systems MTM-1 and BasicMOST in assembly production
Rok vydání: 2013
Místo konání: Singapore
Název zdroje: Meeting Matters International
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Ing. Pavlína Pivodová
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na oblast systémů předem určených časů a jejich vzájemné srovnání. Aplikace metod je použita na experimentálním výzkumu ve výrobním prostředí na pracovištích montážního charakteru. Cílem příspěvku je zjištění spolehlivosti jednotlivých metod, vzájemných přesností a odchylek. Pro ověření byla stanovena hypotéza, kdy jednotlivé metody mají odchylku přesnosti 5-10%. Dílčím cílem je pak zjištění časové náročnosti práce analytiků při aplikaci zvolených metod. Pro vzájemné srovnání byly zvoleny metody MTM-1 a BasicMOST.
Abstrakt EN: This paper focuses on predetermined time systems and their mutual comparison. For comparison of the methods experimental research and conditions of real assembly production were used. The main goal of the paper is demonstration of reliability, mutual accuracy and deviations of individual methods. A hypothesis needed for verification was stated, that individual methods should have accuracy deviation between 5% to 10%. Findings about time demands for analysis when using chosen methods was a partial goal of our research. For mutual comparison MTM-1 and BasicMOST methods were selected.
Klíčová slova

Zpět

Patička