Přejít k obsahu


Softwarová implementace QPSK demodulátoru pro DSP procesor Texas Instruments

Citace:
FIALA, P. Softwarová implementace QPSK demodulátoru pro DSP procesor Texas Instruments. 2013.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software implementation of QPSK demodulator for Texas Instruments DSP processor
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Fiala ,
Abstrakt CZ: Softwarová implementace QPSK demodulátoru na digitálním signálovém procesoru TI TMS320C6747 slouží jako prostředek pro testování vlastností digitálních fázových závěsů v oblasti softwarově definovaného rádia. Implementovaný řetězec pro synchronní demodulaci QPSK obsahuje přizpůsobený FIR filtr, blok symbolové synchronizace založený na metodách Maximum Likelihood a blok pro synchronizaci nosné vlny. Je využito diferenciální kódování pro eliminaci fázové nejistoty na výstupu demodulátoru. Software se skládá ze dvou částí. První část obsahuje kompletní simulaci uvedených komponent v programu Matlab a slouží také pro export konstant a koeficientů FIR filtrů do podoby hlavičkových souborů. Druhá část představuje vlastní implementaci v jazyce C ve vývojovém prostředí TI Code Composer Studio. Pro otestování správné funkce bylo využito dvou vývojových kitů s DSP procesory TMS320C6747 a TMS320C6717 s integrovanými audio kodeky.
Abstrakt EN: Software implementation of QPSK demodulator on digital signal processor TI TMS320C6747 is used for testing digital phase-locked loops in software defined radio domain. The implemented chain for synchronous QPSK demodulation consists of matched FIR filter, symbol synchronization block based on Maximum Likelihood methods and carrier synchronization module. Phase uncertainty is eliminated by differential encoding. Presented software consists of two inseparable parts. First part contains complete simulation of the presented blocks in Matlab and is also used for export FIR filter coefficients and constants to header files. Second part represents main implementation in C language developed in TI Code Composer Studio environment. Verification of correct operation was done with utilizing of two development kits withTI TMS320C6747 a TI TMS320C6717 DSP processors and integrated audio codec's.
Klíčová slova

Zpět

Patička